Exploateringsingenjör till Solna stad

Solna
Ansök senast 2021-04-25

Vi söker en Exploateringsingenjör till stadsledningsförvaltningens exploateringsenhet! Solna är en stad i stark tillväxt, och för att möta tillväxten planeras och byggs nya bostäder, arbetsplatser, service och en ny tunnelbanelinje till Arenastaden. Nu söker vi dig som vill vara med på vår tillväxtresa och hjälpa oss att möta de spännande utmaningar vi står inför inom exploateringsområdet.

Exploateringsenheten har en central roll i byggandet av det nya Solna. Enheten ansvarar för utveckling och förvaltning av stadens mark och hanterar inom ramen för detta marköverlåtelser, tomträttsupplåtelser och arrenden. Enheten bevakar även att stadens intressen tas till vara vid exploatering av privatägd mark, och att ekonomiska förutsättningar skapas för utbyggnad av allmän plats och infrastruktur.

Arbetsbeskrivning

Som exploateringsingenjör arbetar du med exploateringsprojekt från första idé fram till genomförandefas. Arbetet bedrivs i projektform och du kommer att arbeta tillsammans med representanter från andra förvaltningar, myndigheter, exploatörer, entreprenörer, konsulter mfl. I dina arbetsuppgifter ingår att styra projekten mot uppställda mål och tidplaner. Du ska upprätta underlag för politiska beslut och medverka i framtagandet av utredningar, ekonomiska analyser och genomförandeplanering. Då vi anser att det är viktigt att få med fastighets- och genomförandefrågor i detaljplaneprocessen, kommer även du delta i den. Stort fokus ligger för övrigt på förhandlingar och upprättande av avtalsförslag i samband med köp och försäljning av fastigheter, tomträttsupplåtelser och arrendeupplåtelser.

Vårt erbjudande

Hos oss får du arbeta med Sveriges mest spännande utvecklingsprojekt! Vi har flera spännande och omfattande projekt i staden, däribland Solna station, Solna business Park och utveckling kring Mälarbanan. Du erbjuds en roll där du samverkar med flera professioner i staden och får på så sätt en god inblick kring det mesta som är på gång i Solna stad. Vi har ett högt exploateringstryck vilket medför att vi kan ställa höga krav på de exploatörer vi samarbetar med. I staden har vi korta och snabba beslutsvägar vilket innebär att de projekt du arbetar med som regel genomförs i närtid.

Utöver detta har vi semesterväxling och arbetar för en god balans mellan arbete och fritid.

Kvalifikationer

Vi söker dig med civilingenjörsexamen från lantmäteri, samhällsbyggnad eller ha motsvarande högskoleutbildning med examen. Du har erfarenhet av arbete inom exploateringsområdet, som exploateringsingenjör eller motsvarande. Vidare har du kunskap och gärna erfarenhet av att tillämpa fastighetsjuridik och arbeta med genomförandefrågor i den fysiska planeringen. Du bör ha ett stort intresse för stadsutvecklingsfrågor. Förhandlingsvana är meriterande.

Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer, samtidigt är det viktigt att du är självgående i ditt arbete och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Då du i rollen kommer att ha ett stort kontaktnät, internt som externt, och hantera diverse avtalsfrågor är det viktigt att du är trygg, stabil och har en god förmåga att uppträda professionellt. Rollen ställer också krav på att du kan göra avvägningar, prioriteringar och anpassa dig till ändrade situationer i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god språklig analytisk förmåga och förstår vikten av vara tydlig i såväl tal som skrift samt behärskar svenska språket väl.

Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med komplexa exploateringsfrågor i en storstadsregion. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Mer information och ansökan

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde omgående eller enligt överenskommelse.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till plan- och exploateringschef Ann-Christine Källeskog, Ann-Christine.Kalleskog@solna.se.

Välkommen med din ansökan senast den 25/4 2021. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Intervjuer kan komma att ske under annonseringstiden.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.

Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor. Förvaltningen hanterar bland annat övergripande frågor inom ekonomi, kansli, internservice, kontaktcenter, HR, upphandling, IT, kommunikation, genomförande av allmänna val samt trygghet och säkerhet.

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.