Karolinska Universitetssjukhuset söker EU-handläggare till Avdelning för forskningsstöd

Stockholm
Ansök senast 2021-04-25

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 15 000 medarbetare. I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden. Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag högspecialiserad vård, forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet. www.karolinska.se

Vi erbjuder ett kvalificerat uppdrag som finansiell handläggare för EU-projekt

Som EU-handläggare sköter du stora delar av den finansiella administrationen i EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt vid Karolinska Universitetssjukhuset. Arbetet är stimulerande och miljön full av energi då vi arbetar nära den kliniska forskningen. Tjänsten som EU-handläggare finns etablerad sedan ett par år tillbaka och omfattar såväl löpande rutinarbete som utmanande frågeställningar och problemlösning.

Om tjänsten

Avdelning för forsknings- och utvecklingsstöd är en del av FoUUI - staben vid Karolinska Universitetssjukhuset och består av ca 25 personer varav 8 ingår i den avdelning som jobbar med administrativt stöd till forskning där tjänsten som EU-handläggare kommer vara placerad. Som EU-handläggare är du delaktig i sektionens målsättning att administrativt förbättra, effektivisera och skapa bästa möjliga förutsättningar för den kliniska forskningen på sjukhuset. Syftet är att bygga upp en långsiktigt hållbar administrativ forskningsstruktur, där EU-finansierade projekt är viktigt pusselbit som ger forskare och forskningsenheter det administrativa stöd de behöver. Arbetet ställer krav på förmåga att kunna jobba både självständigt och i grupp och det är viktigt att kunna samarbeta på olika nivåer i över hela sjukhuset och vår närmaste samarbetspartner Karolinska Institutet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som EU-handläggare omfattar såväl löpande rutinarbete som medverkan i olika projekt och verksamhetsutvecklande samarbeten. Rollen innebär att du sköter administrationen av EU-projekt vid sjukhuset i nära samarbete med kollegor på Avdelning för forsknings- och utvecklingsstöd och sjukhusets ekonomiavdelning samt forskare, chefer och administratörer från verksamheten. Vi jobbar för att bygga upp en långsiktigt hållbar och effektiv struktur för hantering av EU-finansierade forskningsprojekt samtidigt som vi löpande tar hand om alla tänkbara finansiella frågeställningar som uppkommer för att stötta forskare och forskningspersonal.

  • Samarbete med forskare genom rådgivning och stöd i finansiell administration av EU-projekt, i synnerhet projekt som ingår i EU’s forskningsramprogram Horizon 2020 och Horizon Europe. Syftet är att säkerställa att EU-projekt administrativt sköts enligt EU Kommissionens regelverk.
  • Löpande administration av EU-projekten, agera stöd till forskare i EU-projekt i samarbete med deras controller och administratörer
  • Finansiell projektsammanställning, löpande och vid projektrapportering
  • Nära samverkan med Grants Office och Grant Management Office vid Karolinska Institutet
  • Löpande uppdatering av rutiner för att säkerställa struktur och långsiktig följsamhet
  • Kontaktperson till revisorer när projekt behöver genomgå lokal revision inför projektrapportering eller vid EU Kommissionens egna revisorer genomför revision.
  • Kontinuerlig utveckling av tjänsten för att systematisera, förenkla och säkerställa att vi gör rätt saker och har bra rutiner och processer på plats för genomförande och återkoppling.

Eftersom vårt uppdrag är övergripande och mångfacetterat finns det stora möjligheter att utvecklas i din roll. Du kommer arbeta inom många områden och parallella frågeställningar i utvecklingsarbetet på Karolinska Universitetssjukhuset. Du rapporterar till chefen för Sektionen för forskningsstöd och du kommer arbeta i nära samarbete med övriga medarbetare på enheten.

Vi söker

Som person är du serviceinriktad, strukturerad och ansvarstagande med förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du är noggrann, stresstålig och en god organisatör. Du är lösningsorienterad och har intresse av ekonomi och ekonomistyrning. Du är engagerad i ditt arbete, och du motiveras av att bidra till en större helhet.

Rollen ställer höga krav på din samarbets- och kommunikationsförmåga i och med det stora antalet kontaktytor både internt och externt. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kvalifikationer

Krav: Du har en relevant högskoleexamen samt erfarenhet av projekt- och ekonomiadministration.

Du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska. Du har god generell IT-kunskap och är van att arbeta i Office-paketet.

Meriterande: om du har erfarenhet av redovisning eller som controller.

Det är även meriterande om du har erfarenhet inom hälso-och sjukvården och särskilt förståelse för klinisk forskning. Det är också intressant om du tidigare arbetat med EU-finansierad projekthantering och rapportering.

Övrig information

Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt, annars enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande.

Anställningsform

Tillsvidareanställning, heltid. Provtjänstgöring kan komma att tillämpas.

Vi ser fram emot din ansökan

För att din ansökan ska vara komplett behöver du ha bifogat: 

  1. Personligt brev
  2. CV
  3. Högskoleexamensbevis

Övriga bilagor