CFO till Speed Services

Stockholm
Ansök senast 2021-03-22

Vill du arbeta affärsnära i en snabbväxande organisation där du får möjlighet att påverka och göra skillnad? I så fall är det här din nästa roll att söka!

Koncernen Speed International AB står inför en spännande förändringsresa och expansion organiskt och genom planerade förvärv. Speed Services, det största bolaget inom koncernen, söker nu en CFO som ska vara med och bidra till att driva utvecklingen framåt på denna resa.

Om Rollen

Speed Services är ett tillväxtbolag med hög förändringstakt. Som CFO kommer du att ha det övergripande ansvaret för ekonomiarbetet på Speed Services med dotterbolag och du kommer leda, fördela och styra arbetet på ekonomiavdelningen. Vidare ansvarar du för koncernredovisning av hela Speed International Group och rapporterar till styrelsen. Rollen rapporterar till Andreas Vassilaros, VD för bolaget. 

Koncernen befinner sig på en spännande resa där de kan tänkas att både genomföra förvärv och avyttringar den närmaste tiden och här agerar CFO bollplank till koncernens VD i ekonomiska och finansiella frågor. Vidare arbetar CFO med fortsatt digitalisering och förenkling av rapportering och analys för Speed Services och är ansvarig för skatteoptimering inom koncernen samt upprättande av inkomstdeklarationer.

Du kommer framförallt att driva arbetet som CFO genom att:

 • Leda, fördela och styra arbetet på ekonomiavdelningen
 • Övergripande ansvar för bolagens månads- och årsbokslut, budgetarbete, redovisning, löpande uppföljning
 • Personalansvar för 2 personer på ekonomiavdelningen i Speed Services AB
 • Huvudansvar för rapportering av resultat, balans och kassaflöde samt årsredovisning och konsolidering av bolagen inom Speed Services koncernen
 • Övergripande ansvar för investeringskalkyler, projektuppföljning och likviditetsprognoser
 • Ansvara för finansieringsunderlag, kontakter med banker och revisorer

I koncernredovisningen ansvarar du för:

 • Inhämtning av månatlig rapportering från koncernbolag och underkoncerner och konsolidering av koncernens års- och månadsrapport enligt K3
 • Att tillhandahålla analys och uppföljning mot budget och prognoser i koncernen, upprättande av nyckeltal samt avrapportering till VD och styrelse
 • Budget- och prognosarbete för koncernen
 • Internkontroll - anpassa den interna kontrollen efter de förändringar som sker i koncernen och arbeta med tydliga process- och ansvarsbeskrivningar

Din profil

För att bli framgångsrik i rollen har du erfarenhet av att arbeta proaktivt och resultatinriktat och har kommit i kontakt med många olika företagshändelser och transaktioner. Du trivs i en miljö som präglas av utveckling, tillväxt och ett högt tempo där din flexibilitet, helhetssyn och initiativtagande förmåga får komma till användning. Ditt kommunikativa sätt är en tillgång när du agerar bollplank till koncernens VD i finansiella frågor. Som chef och ledare är du trygg, inspirerande och intresserad av att utveckla både människor och processer.

Vi vill att du har:

 • Akademisk examen inom ekonomi
 • Erfarenhet av koncernredovisning
 • Stor vana av budget- och prognosarbete
 • God kommunikativ förmåga i Svenska och Engelska både i tal och skrift
 • God kompetens inom digitala processer samt affärssystem

Det är meriterande med tidigare erfarenhet som CFO eller liknande. Erfarenhet från koncernredovisning i en ägarledd koncern, liksom erfarenhet av arbete på revisionsbyrå. 

Speed Services har sitt huvudkontor i Tyresö.

Vad erbjuder Speed Services?

Speed Services erbjuder en företagskultur som kännetecknas av humor och öppenhet. Som CFO får du en utvecklande och central roll i ett bolag präglad av föränderlighet och tillväxt där du har stor möjlighet att vara med och påverka inom ditt eget ansvarsområde och andra områden inom bolaget. 

Ansökan:

I den här rekryteringen samarbetar Speed Services AB med Alumni. Vid frågor är du välkommen att kontakta Ida Sternehäll. Skicka din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

Om Speed international AB

Speed International AB är holdingbolag för de 2 underkoncernerna Speed Identity AB samt Speed Services AB. Vi ger liv åt publika miljöer, förenklar vardagen och skapar en säkrare värld för morgondagens människor. Bland annat leder vi marknaden för automattjänster i Norra Europa och tillhandahåller produkter för insamling av biometrisk data, med en global kundbas. Speed Internationals ambition är att ligga i framkant med moderna, attraktiva, och välfungerande produkter, samt att tillhandahålla utomordentlig service.

Koncernen är inne i en expansiv fas organiskt såväl som genom förvärv: European Locker and Travel Services AB (ELTS) förvärvades i 2019 med verksamhet i hela Norden och i Spanien. Megatec Information Technology förvärvades under 2016. I slutet på 2020 förvärvades en minoritetsdel av ett fastighetsbolag och ytterligare förvärv pågår. Bolaget är ett familjeföretag som grundades 1958 och är idag fortfarande privatägt. Koncernen omsatte 2019 ca 170 MSEK.

Det största bolaget i koncernen Speed Services AB är en ledande aktör i Skandinavien inom fotostjänster både online och fysiska fotoautomater, förvaringsboxar, interaktiva kiosker/kundterminaler, digital signage och publikt Wi-Fi. Ursprunget till Speed Services är det svenska bolaget Snabbfoto AB som startade sin verksamhet redan 1958. Den ursprungliga verksamheten byggdes upp kring fotoautomater. Med över 50 års verksamhet vet vi vad som efterfrågas av våra kunder och vad som krävs av våra produkter. Bolaget befinner sig på med en digitaliseringsresa för att kunna utveckla sitt erbjudande mot slutkonsumenten. Med hundratals installationer i Sverige, Norge, Finland och Lettland hanterar vi över 1 miljon transaktioner årligen. Speed Services AB har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Lettland, Spanien samt filial i Danmark. Omsätter ca 120 MSEK 2019. 

Speed Services arbetar med miljömässigt sunda och långsiktigt hållbara tjänster. Socialt ansvarstagande, bra miljöval och minskad miljö- och klimatpåverkan präglar vår verksamhet.