Säljare till Telekompaniet

Stockholm
Ansök senast 2021-03-07

Vi söker en modern säljare som kan etablera kontakt via mail och telefon och stänga större affärer genom kundbesök med utvalda företag på lång sikt.

Vi på Telekompaniet

15 anställda. 6 st kundtjänst (hälften inne hälften ute), 2 administration/ekonomi, 2 marknad och 3 kundutvecklare. Blandad ålder från 23 till 63 års ålder. Hälften har varit här över 10 år. Ägs av Björn på marknadsavdelningen som grundade företag 1997 och nuvarande VD Jonathan sedan 2010.

Vi hjälper små företag (10-49 anställda) att kommunicera effektivt och utvecklas digitalt med molntjänster. Vi tillhandahåller ett fåtal tjänster som är lätta att använda, starta och avsluta. Typiska tjänster från oss är Microsoft office, fiber, mobilabonnemang, växeltjänst och it-support.

Vi har idag 600 kunder och merparten finns i Stockholm. Merparten av dialogen med våra kunder sker från kontoret i Solna (hemsida, mail/telefon och video) men vi träffar även kunderna hos dem själva eller hos oss vid behov.

Du på Telekompaniet

Vi tror att du som vill jobba hos oss gillar familjekänslan i ett litet företag där vi arbetar tillsammans och fokuserar på kvalitet framför kvantitet. Mycket eget ansvar med möjlighet att få hjälp och stöd utan att det är en påtvingad utstakad väg framåt. Det långsiktiga målet är det viktiga. Varje liten arbetsuppgift ska ta oss lite närmare på lång sikt. Lång sikt är för oss ungefär 3 år.

För 5 år sedan tappade vi kunder i samma takt som vi tog in nya. Vi har fokuserat 5 år nu på att se till att bara ha nöjda kunder. Visa att du är nöjd med oss genom att välja fler tjänster från oss och rekommendera oss till andra. Vi har också analyserat vilka kunder som är mest nöjda med oss. Det är just 10-49 anställda som behöver våra tjänster mest och där vi är starkast både i matchningen mellan kundens behov och våra tjänsters utbud och prisnivå.

Säljtjänstens olika steg

Marknad började i våras att köpa in en lista på företag där vi är som bäst. Du kommer ansvara för ca 400 st av dessa. Marknad har försökt etablera en digital kontakt med VD eller liknande via linkedin och mail under våren 2020. 

Målsättningen är att få in minst en av våra tjänster på 100 st företag inom 2 år. De kunder du tar in blir dina och att utveckla och vårda dessa kunder är nästan ett heltidsjobb. Kanske 10% nykundsbearbetning av dina kvarvarande 300 prospects, leads och rekommendationer genom vårt ambassadörsprogram.

Steg 1-3 är första 6 månaderna och steg 4 är ca 2 år.

Steg 1: Kartlägg beslutsfattarna så att vi har rätt kontaktuppgifter och knyt kontakt via mail och linkedin.

Steg 2: Kartlägg kundens behov av våra tjänster över mail+telefon. När ska respektive tjänst ses över?

Steg 3: Se till att kunden får rätt bearbetning ihop med marknad

Steg 4: Om inte kunden tar kontakt med oss så ska vi ta kontakt för rätt tjänst vid rätt tillfälle för att få lämna en offert och göra en affär.

Steg 5. Vårda och utveckla dina 100 kunder att utöka sitt samarbete med oss och rekommendera oss för andra.

När vi gör affärer så träffar vi kunderna minst en gång. Alla anteckningar, mail, offerter och avtal skrivs digitalt i samma verktyg som hela företaget jobbar i.

Alla på telekompaniet arbetar i ett gemensamt system för kundservice, marknadsföring, hemsida, kundutveckling och sälj. Tillsammans är vi starkare och kan nå bättre resultat genom samarbete.

Lönen är till störst del fast med en mindre bonusdel.

Tidigare erfarenhet av försäljning är ett krav och företagsförsäljning är ett önskemål.