Tech Solution Manager - Master Data Management till Svevia

Stockholm
Ansök senast: 2023-06-11

Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. 

Vi söker nu en Tech Solution Manager som kommer tillhöra vår arkitekturgrupp som är i uppstarten och leds av Daniel Eriksen. Som Tech Solution Manager arbetar både operativt i projekt och strategiskt med området och våra grundplattformar och verktyg och säkrar att de lösningar som tas fram är kvalitativa, långsiktiga och fungerar i vår övriga miljö. Du samabetar nära med utvecklare och produktledare. 

Ser du sig som en enabler som vill stötta verksamheten att få rätt information och data på plats med lösningen och arkitekturen som ditt fokus - då är det dig vi söker!

Om rollen

Hos Svevia jobbar du brett med stort eget ansvar på vår IT/Tech-avdelning med 35 medarbetare. Du både sitter och är nära verksamheten och får snabb feedback och förståelse för affärens behov.

Vi genomgår nu en digital förändring med ett tydligt uppdrag.

Målet för området är att göra data lättillgängligt med automatisering och säkerhet i fokus - för att verksamheten ska kunna fatta bättre beslut och jobba smart i vardagen. Vi har ca 150 applikationer och att centralisera data och få fram rätt information till verksamheten är en kritiskt för framtiden. 

Arbetsuppgifter:

 • Du kommer stötta våra utvecklare inom Data Management & BI med din lösningskompetens och se till vi har rätt lösningar på plats nu och i framtiden
 • Du kommer att vara med i olika projekt och initiativ och hantera lösnings och arkitekturfrågor 
 • Jobba i team med Arkitekter, Utvecklare, Produktledare och Projektledare på vår IT-avdelning
 • Bidra till utformningen av hur vi ska arbeta med Data Management och vara en nyckelperson för arbetet med att vidareutveckla vårt arkitekturarbete. 
 • Ta fram och arbeta med planer kring hur vi ska centralisera vårt data och driva förbättring av datakvalitet samt säkerheten kring vår data
 • Arbeta med långsiktiga frågor kring våra grundplattformar (tec CludeIn, Snowflake) och driva utvecklingen av dessa samt hur de förhåller sig till vårt eko-system/ ERP-landskap så som Unit4 ERP, SAP och Jeeves

Mer om oss:

Vi kommer växa under året inom samtliga våra tre ben; Applikationsutveckling, Infrastruktur och Arkitektur. Vill du prata med vår CIO Maria Wester? Ja då sitter hon- ofta skrivbordet bredvid!

 • Svevias produktområden innehåller SaaS-lösningar och tidsenlig teknik med stort fokus på moln och arbetar med verktyg så som ex. Power Platform och Azure Logic Apps.
 • Svevia IT jobbar med LeanIX och Fresh som möjliggör modern livscykelhantering av Applikationer & tjänster, effektiv ärendehantering och tidsenlig IT-arbetsplats.

Om dig:

Du har troligen 5–10 års erfarenhet inom och har en teknisk förståelse för verktyg och system kopplat till Data Management och BI gärna i en Microsoft-miljö. 

Du är van att arbeta med frågor som rör lösning inom teknik-, data- och integrationslagret. Du kan ha erfarenet från utveckling eller teknisk kravhantering/projektledning. Du har arbetat med olika system och verktyg inom Business Intelligence & Data Management och är van att tänka lösningsarkitektur i projekt samt kunskap eller erfarehet inom:

 • Kunskap kring hur data försörjer- samt används i Power BI
 • Erfarenhet inom Azure och till exempel Logic App, Data Factory, API Management, Service Bus, Event Hub.
 • Verksamhetsnära BI-lösningar inklusive SQL & Data Warehouse
 • Erfarenhet och kunskap inom informationsmodellering & objektorienterad design

Förmåner

✔Tryggt och stabilt statligt Aktiebolag 

✔ Kollektivavtal och tjänstepension.

✔ Extra ersättning vid föräldraledighet. 

✔ Möjlighet till löneväxling för extra pension. 

✔ Friskvårdsbidrag 5 000 kronor. 

✔ Möjlighet att arbeta hemifrån/hybrid/remote från hela landet

✔ 30 dagars semester samt möjlighet till arbetstidsförkortning. 

✔ Vara med oss att bli klimatneutrala 2045.

Ansökningsprocess:

Skicka in ditt intresse och bifoga ett CV eller din Linkedin samt svara på våra urvalsfrågor. Eftersom vi inte vill ha ett personligt brev så använder vi andra metoder för att få mer information om dig. Modernare och mer rättvisa metoder för bedömning och matchning för både oss och dig. Du kommer få mer information om detta i din bekräftelse på ansökan. 

Verksamhetsområde: Administration och specialister

Platser: Stockholm

Distansarbete: Hybridarbete